Rzeźbiarz wiejski

4555
Cena: 80,00 PLN

Autor:Zabłocki F.
Data/okres/wiek:II poł. XIX w.
Technika graficzna:drzeworyt sztorcowy
Wymiary:19,0 x 22,0 cm
Opis:Kopia obrazu Kotsisa z Wystawy obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem, rysował W. Gerson
Stan:dobry
Oprawa:brak
Lokalizacja:S23
ID:A4762