Świebodzin– „Die Stat Swybuschin in nider Schlesien"

13366
Cena: 3 800,00 PLN

Autor:G. Braun i F. Hogenberg
Data/okres/wiek:1572 - 1618 rok
Technika graficzna:miedzioryt kolorowany
Wymiary:34,0 x 45,5 cm
Oprawa:rama 60,0 x 71,0 cm
Opis:Widok z lotu ptaka dolnośląskiego grodu wraz z przedmieściami. Poszczególne budowle szczegółowo opisane. W górnej części ryciny herby – po prawej miasta, po lewej rodu Knobelsdorffów, z boku manierystyczny kartusz z pustym polem, przygotowany do uzupełnienia napisami objaśniającymi. Pochodzi z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum”, wydawanego w Kolonii w latach 1572-1618. Na odwrocie tekst po łacinie. Ślad składania, poza tym stan dobry. Dekoracyjne, mocne kolorowanie.
Stan:
dobry
Lokalizacja:S23
ID:A722