Warszawa

4521
Cena: 180,00 PLN

Autor:Autor nieznany
Data/okres/wiek:II poł. XIX w.
Technika graficzna:drzeworyt sztorcowy
Wymiary: 8,0 x 24,5 cm
Oprawa: p. -p. 19,0 x 34,5 cm
Stan: bardzo dobry
Lokalizacja:S23
ID:A2617