Tartaków- "Tartaków od wschodu w obwodzie Żółkiewskim"

6249
Cena: 180,00 PLN

Autor:Stęczyński Maciej Bogusz
Data/okres/wiek:1847 rok
Technika graficzna:litografia
Wymiary:15,5 x 21,0 cm
Oprawa:p. -p. 27,5 x 32,0 cm
Opis:Pochodzi z dzieła M. B. Stęczyńskiego: "Okolice Galicyi...", wykonane w pracowni litograficznej P. Pillera we Lwowie nakładem K. Jabłońskiego
Stan:dobry
Lokalizacja:S23
ID:A2699