Grylewo - "Kościół w Grylewie, w w. ks. poznańskiem"

4584
Cena: 40,00 PLN

Autor:Choromański A.
Data/okres/wiek:II poł. XIX w.
Technika graficzna:drzeworyt sztorcowy
Wymiary:16,0 x 13,0 cm
Oprawa:brak
Stan:dobry
Lokalizacja:S23
ID:A4730