Kraków- "Cathedralis Ecclesia Crac: interior"

13330
Cena: 1 500,00 PLN

Towar sprzedany
Autor:Rysował M. Stachowicz, rytował F. K. Dietrich
Data/okres/wiek:1822 - 1827
Technika graficzna:akwatinta, akwaforta
Wymiary:55,0 x 40,0 cm
Oprawa:rama 76,0 x 60,0 cm
Opis:Widok nawy głównej katedry na Wawelu, od wejścia zachodniego ku prezbiterium, z konfesją Św. Stanisława w centrum. W górnych narożnikach
medaliony z przedstawieniem Katedry oraz dziedzińca arkadowego Wawelu. Rycina pochodzi z monumentalnego wydawnictwa „Monumenta Regum Poloniae Cracoviensis”. Ryciny ukazywały się w zeszytach w latach 1822-1827. Dokumentację rysunkową przygotował krakowski malarz i grafik Michał Stachowicz (1768-1825). Przeniesienie rysunków Stachowicza na miedź powierzono specjalnie sprowadzonemu z Niemiec Fryderykowi Krzysztofowi Dietrichowi (1779-1847), pionierowi techniki
akwatinty w Polsce. Rzadkie
Stan:
widoczne niewielkie złamanie
Lokalizacja:S23
ID:5935