Zawrot/Zawrocie- "Rozwaliny zamku w Zawrociu w obwodzie Bocheńskim, od południa"

11812
Cena: 180,00 PLN

1181211813
Autor:Stęczyński Maciej Bogusz
Data/okres/wiek:1847
Technika graficzna: litografia
Wymiary:16,0 x 21,0 cm
Oprawa:p. -p. 27,5 x 32,0 cm
Opis:Pochodzi z dzieła M. B. Stęczyńskiego: "Okolice Galicyi", wykonane w pracowni litograficznej P. Pillera we Lwowie nakładem Kajetana Jabłońskiego
Stan:bardzo dobry
Lokalizacja:S23
ID:5942