Rycerz- "Rycerz Zakonu Świętych Jana i Tomasza; Rycerz Zakonnego Orderu Skrzydła S o Michała""

3980
Cena: 140,00 PLN

Autor:Wietz J. K.
Data/okres/wiek:I poł. XIX w.
Technika graficzna:litografia kolorowana ręcznie i białkowana
Wymiary:16,5 x 11,5 cm
Opis:Pochodzi z dzieła: "Rys historyczny zgromadzeń zakonnych obojej płci wraz z rycerskimi zakonami..." wydanego w Warszawie w 1848 roku
Stan:dobry
Oprawa:p.- p. 29,5 x 24,0 cm
Lokalizacja:S23
ID:3588