Kupiec i Szlachcianka- "Habit of a Polish Merchant" oraz "Habit of a Lady of Poland" (para grafik)

Cena: 1 800,00 PLN

Autor: T. Jeffery
Data/okres/wiek:1757 r.
Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany
Wymiary: 26,0 x 20,2 cm
Opis: Grafiki przedstawiające  kupca i szlachciankę w strojach polskich z XVI wieku. Poniżej tytuły językach angielskim i francuskim. Plansze 95 i 96, pochodzące z dzieła Thomasa Jeffery'ego (angielskiego geografa) "Collection of Dresses of Different Nations, Ancient and Modern..." wydanego w Londynie w 1757 r. Album ten zawierał przedstawienia strojów różnych narodów i epok, zrekonstruowanych na podstawie prac ówczesnych artystów. Bardzo dekoracyjne.
Stan: bardzo dobry
Oprawa: ramka 46,0 x 39,0 cm
Lokalizacja:S23 
ID:6001