Wilno- katedra - . „Grób i ołtarz Sgo. Kazimierza w kaplicy marmorowey przy katedrze wileńskiey.”

Cena: 240,00 PLN

Autor:Oleszczyński Antoni
Data życia:1794 - 1879
Data/okres/wiek:około 1849 roku
Technika graficzna:staloryt
Wymiary:20,0 x 12,0 cm
Oprawa:p. -p. 33,0 x 24,0 cm
Opis:Główne miejsce kultu patrona Rzeczypospolitej Obojga Narodów - św. Kazimierza. Wczesnobarokowa kaplica wzniesiona przy katedrze stała się miejscem spoczynku m.in. Barbary Radziwiłłówny i serca Władysława IV., sygnowane na płycie monogramem wiązanym „AO” (Antoni Oleszczyński (1794-1879), jeden z najwybitniejszych polskich grafików emigracyjnych, niestrudzony w utrwalaniu zabytków polskiej przeszłości, wielki patriota).
Stan:dobry
Lokalizacja:S23
ID:6125