Wilno- katedra - „S. Ian Nepomucen podług obrazu Fr. Smuglewicza znayduiącego się w Katedrze Wileńskiey”.

Cena: 240,00 PLN

Autor:Oleszczyński Antoni
Data życia:1794 - 1879
Data/okres/wiek:około 1849 roku
Technika graficzna:staloryt
Wymiary:20,0 x 12,0 cm
Oprawa:p. -p. 33,0 x 24,0 cm
Opis:Obraz wybitnego malarza Franciszka Smuglewicza (1745-1807), od 1795 r. związanego z Wilnem, sygnowane na płycie monogramem wiązanym „AO” (Antoni Oleszczyński (1794-1879), jeden z najwybitniejszych polskich grafików emigracyjnych, niestrudzony w utrwalaniu zabytków polskiej przeszłości, wielki patriota).
Stan:dobry
Lokalizacja:S23
ID:6493