Stefan Jaracz

12692
Cena: 360,00 PLN

Autor:Autor nieznany
Datowanie: Lata 30. XX w.
Technika: sucha igła
Wymiary: 31,0 x 28,5 cm
Opis: Portret wybitnego polskiego aktora dramatycznego (1883-1945), założyciela i dyrektora teatru Ateneum w Warszawie. W prawym dolnym rogu grafiki odręczna dedykacja Artysty: „Mojej Stasi za dolę i niedolę Stefan.” Grafika bez oprawy odbita na tekturze.
Stan: Nieliczne zatarcia. Stan dobry.
S23  
ID:7088