Wiedza o Polsce

7357
Cena: 3 000,00 PLN

73577358
Tytuł:Wiedza o Polsce
Podtytuł:Antropologja, Prehistorja, Pochodzenie Ludów aryjskich, Słowiańszczyzna pierwotna, Historja polityczna Polski piastowskiej, Historja polityczna Polski jagiellońskiej; Historja polityczna Polski od 1572 r. do chwili obecnej, Dzieje ustroju Polski, Ustrój współczesnej Polski, Heraldyka, Numizmatyka, Sfragistyka, Historja gospodarcza Polski; Dzieje i najstarsze zabytki języka polskiego, Historja literatury, Historja teatru w Polsce, Historja budownictwa, Historja rzeźby w Polsce, Historja malarstwa w Polsce; Geografja Polski, Etnografja Polski
Ilość tomów:T. I - III (w IV wol.)
Miejsce wydania:Warszawa
Data wydania:b.r. (ok. 1930)
Drukarz/Wydawca:Wydawnictwo "Wiedza o Polsce", Jan Broszkiewicz, Druk, klisze i rotograwiura Zakł. Graf. E i D-ra Koziańskich
Ilość stron:nlb. 8, 320; nlb. 4, 321 - 780, nlb. 2; nlb. 4, 683, tablic XL, nlb. 1; nlb. 4, 446, nlb. 2
Wymiary:31,0 cm
Oprawa:opr. wyd. pł. z tłoczeniami i złoceniami, ozdobna
Opis:Bardzo bogato ilustrowane, mapki, dodatkowe tablice, Tomy numerowane I, IA, II, III
Stan:Spłowienie i otarcie grzbietu, wewnętrznie stan dobry
Lokalizacja:S23
ID:5172