Mapa systemów słonecznych- "Systema Mundi Tychonicum secundum celeberrimorum..."

12694
Cena: 2 600,00 PLN

Autor:J. G. Doppelmayer
Data/okres/wiek:XVIII w.
Technika graficzna:miedzioryt kolorowany
Wymiary:48,5 x 59,0 cm
Oprawa:rama 70,0 x 77,0 cm
Opis: Ładny schemat układu słonecznego według teorii Tycho Brahe i Giovanni Battista Riccioli. Głównym schemat przedstawia teorię Brahe, że słońce kręci się wokół ziemi i inne planety krążą wokół Słońca. W rogach są mniejsze diagramy alternatywne teorie dla ruchu i wielkości ciał niebieskich. Wykres został sporządzony przez matematyka J. G. Dopelmayer`a i opublikowany przez Homanna w Norymberdze.
Stan:dobry
Lokalizacja:S23
ID:A4717