Duneburg w Inflantach Polskich- "Delineatio Geometrica Urbis et Arcis Duneburg..."

8566
Cena: 240,00 PLN

Autor:Dahlbergh Eric Jonsson
Data/okres/wiek:1696 rok
Technika graficzna:miedzioryt
Wymiary:25,0 x 31,0 cm
Oprawa:p. -p. 41,5 x 46,5 cm
Opis:Pochodzi z dzieła Samuela Pufendorfa: "De Rebus Gestis a Carlo Gustavo" Norymberga 1696 rok, rytował W. Swidde
Stan:dobry
Lokalizacja:S23
ID:3926