Szlisselburg – „Fortresse de Schlusselbourg”

Cena: 700,00 PLN

Autor: Durand A.
Data/okres/wiek: około 1840 roku
Technika graficzna:litografia na tincie
Wymiary: 27,5 x 38,5 cm
Oprawa: p. -p. 46,5 x 56,5 cm
Opis: Widok słynnej twierdzy Szlisselburg, leżącej na wyspie nad Zatoką Fińską, naprzeciw Petersburga, od XVIII w. pełniącej funkcję więzienia (przetrzymywani tu byli m.in. Walerian Łukasiński i Ludwik Waryński). Rysował z natury oraz litografował André Durand (1807-1867), rysownik i grafik francuski, który wziął udział w wyprawie naukowej do Rosji zorganizowanej przez księcia Anatola Demidoffa w latach 30. XIX w. Powstałe wówczas ryciny wydano w formie albumu p.t. „Excursion pittoresque et archéologique en Russie...” (Paryż, 1840 r.). Postacie narysowane przez Augusta Raffeta (1804-1860), malarza i grafika francuskiego. 
Stan: ślady zalania
Lokalizacja:S23
ID:6439