Drzeworytnik z Płazowa

12675
Cena: 220,00 PLN

Tytuł:Święty Jerzy walczący ze smokiem.
Datowanie:
Lata 30. XIX w.
Technika:Drzeworyt ludowy.
Wymiary:37,0 x 29,0 cm (plansza 55,5 x 44,5 cm)
Opis: Odbitka współczesna (lata 70. XX w.) ze starego, zabytkowego klocka drzeworytniczego, będącego w posiadaniu Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Druku dokonano w ASP. Stan dobry.
S23

ID:7096