Śląsk- "La Basse Silesdiae..." "Ducatus Silesiae..."

Cena: 2 400,00 PLN

Autor: Hass J. M.
Data/okres/wiek: 1745 rok
Technika graficzna: miedzioryt kolorowany 
Wymiary: 43,5 x 58,0 cm
Oprawa:rama 65,5 x 79,5 cm
Opis: Wydana w Norymberdze przez spadkobierców Homanna. Mapa umieszczona w Atlasie Śląska z roku 1750, a wydanego w 1752 roku. Piękne herby 9 Księstw Śląskich.
Stan: dobry
Lokalizacja:S23
ID:6565